دعوت نامه تشکیل جلسه تخصصی کمیسیون سیاسی و دفاعی در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷

موضوع مورد بررسی:

 

برسی پیشنهاد شورای عالی استان ها درخصوص «اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد»