دعوت نامه تشکیل جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۷

موضوع مورد بررسی:

 

برسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص «آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۱) قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور –مصوب ۱۳۹۶-»