تشکیل جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد در تاریخ اول دی ماه 1397

موضوعات مورد بررسی

  • اصلاح آیین نامه های اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه ماده (14) آن قانون. 
  • مشکلات ایجادشده برای سرمایه گذاری های خارجی در حوزه انرژی های تجدید پذیر موضوع : حذف الزام خرید پانلهای ساخت داخل برای احداث نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت بالا. 
  • مجوز وگذاری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران. 
  • تامین ارز دولتی از سامانه نیما بمنظور تسهیل واردات و تامین ناوگان ریلی ، دریایی ، هوایی و جاده ای.