تشکیل جلسه اصلی کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷

موضوعات مورد بررسی :

 

  • آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (64) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موضوع ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بین‌المللی