پیشنهاد دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز
پیشنهاد دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان میراث فرهنگی با پیشنهاد دستور العمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی-تاریخی و هنری منقول مجاز به دنبال برداشتن گامی اساسی در حفاظت از این آثار گرانبها است.

این دستور العمل که مشتمل بر (39) ماده است به تبیین مقررات و صلاحیت های لازم برای خرید و فروش و نگهداری اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز پرداخته است تا خرید و فروش و نگهداری این آثار ارزشمند و حیاتی برای هویت ملی، به گونه ای باشد که آسیبی به آنها نرسد.