تبدیل روستای یولاگلدی در استان آذربایجان‏غربی به ‏شهر و تغییر مرکز دهستان یولاگلدی در شهرستان شوط
تبدیل روستای یولاگلدی در استان آذربایجان‏غربی به ‏شهر و تغییر مرکز دهستان یولاگلدی در شهرستان شوط

1- روستای یولاگلدی مرکز دهستان یولاگلدی بخش مرکزی شهرستان شوط در استان آذربایجان غربی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر یولاگلدی شناخته می‏‌شود.

2- روستای عظیم‏ کندی از دهستان یاد شده، به عنوان مرکز دهستان تعیین می‏‌شود.