کد خبر: ۹۹۸
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۵
شماره لایحه : ۵۳۳۹۶/۸۷۵۸۹
مطابق مواد (84)، (85) و (86 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394- مقرر شده است...
لایحه اصلاح تبصره اصلاحی ماده (86) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394

- مطابق مواد (84)، (85) و (86 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394- مقرر شده است :

ماده۸۴ - میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

ماده۸۵ - نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن بیست‌درصد (۲۰ %) است.

ماده ۸۶ - پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و‌ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

تبصره ـ پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد (۱۰ %) می‌باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

- وزارت اموراقتصادی و دارایی با توجه به نکات زیر و نظر به هزینه‌های قراردادهای پژوهشی در حوزه های فنی و مهندسی و برای پیشگیری از تبعیض در قراردادهای پژوهشی هر دانشگاه به اعضای هیئت علمی خود و اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه ها، پیشنهادکرده است لایحه اصلاح تبصره ماده (86) قانون مالیات های مستقیم در سیر مراحل قانونی مربوط قرار گیرد:

1- در اجرای این حکم صرفاً پرداخت‌های موضوع این تبصره به غیر از کارکنان خود مشمول مالیات به نرخ (10%) است و در صورتی که پرداختی بابت امور مذکور به کارکنان انجام گیرد به جمع حقوق و مزایای هر یک از کارکنان اضافه و مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

2- از آنجایی که مبلغ قراردادهای پژوهشی با توجه به ماهیت و هزینه آن رقم بالایی را در قراردادهای دانشگاه یا اعضای هیئت علمی دربر می گیرد، در نتیجه مبالغ پرداختی یا تخصیصی به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با توجه به شمول مالیات حقوق عملاَ به نرخ (20 % ) مشمول مالیات می باشد.

3- در صورتی که دانشگاه قرارداد پژوهشی را با اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه ها منعقد نماید، مشمول مالیات حکم تبصره بود و به نرخ (10%) مشمول مالیات خواهد بود که این امر نگرانی های زیادی را در جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور ایجاد نموده است.

- بر این اساس لایحه اصلاح تبصره ماده (86) اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم در جلسه مورخ 07 /06 /1395 هیئت دولت مطرح و باتوجه به تبصره ماده مذکور ، به منظور یکسان نمودن نرخ مالیات فعالیت ­های پژوهشی و اصلاح نرخ مالیات فعالیت­ های مذکور، لایحه اصلاحی برای سیر مراحل تقنینی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون