کد خبر: ۹۶۴
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۵۱۰
صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی در سال 1384 به استناد بند (ز) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید تا با استفاده از سرمایه بخش خصوصی بناهای تاریخی قابل احیا را به بهره برداری مناسب برساند.

صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی در سال 1384 به استناد بند (ز) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب اساسنامه شماره 50111/32619 مورخ 9 /9 /1384 هیئت دولت تأسیس گردید تا با استفاده از سرمایه بخش خصوصی بناهای تاریخی قابل احیا را به بهره برداری مناسب برساند.

با این تصمیم قانونگذار که به منظور کاهش حجم تصدی دولت و استفاده از سرمایه بخش غیردولتی اتخاذ گردید ضمن جبران کمبود بودجه های تخصیص یافته جهت مرمت بناها، زمینه مشارکت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال و توسعه صنعت گردشگری فراهم شد.

صندوق احیا از سال 1385 با اهداف فوق شروع به واگذاری بناهای تاریخی نمود. به نحوی که تا پایان سال 1394 بیش از 160 مزایده برگزار نموده لیکن با توجه به اینکه بسیاری از بناها و اماکن تاریخی به دلیل عدم وجود توجیه اقتصادی (محل وقوع بنا، میزان تخریب و آسیب وارده به بنا، بالا بودن هزینه مرمت و ...) تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به بخش خصوصی نبوده اند، از این تعداد فقط حدود 40 مزایده منجر به انعقاد قرارداد گردید (13 مورد در دولت قبل و 27 مورد در دولت تدبیر و امید) بقیه مزایده ها به شکست انجامید. علاوه بر عدم وجود توجیه اقتصادی، دریافت تضامین براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولت نیز مانع بسیار جدی برای استقبال بخش خصوصی گردیده است. لازم به ذکر است پروژه های صندوق مذکور در قالب قرارداد پیمانکاری نبوده و بناها به صورت قراردادهای مشارکت به سرمایه گذار واگذار گردیده و سرمایه گذار از سرمایه خود جهت مرمت بناها استفاده می نماید. لذا به منظور تسریع در احیای این قبیل بناها و ایجاد تسهیل و تشویق بخش خصوصی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری پیشنهاد داده است تا با توجه به آیین نامه تضمین برای معاملات دولت، درخصوص بناهای فاقد توجیه اقتصادی نوع تضمین قابل ارایه بدون توجه به حجم ریالی معامله، بر مبنای 5% محاسبه و به صورت سفته دریافت گردد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون