کد خبر: ۸۹۶
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
شماره مصوبه : ۵۲۹۱۳/۷۶۴۰۳
یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین­ المللی، برنامه آموزش2030 است. دراین برنامه سازمان علمی، آموزشی، فرهنگی ملل متحد یونسکو با همراهی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف بانک جهانی، UFPA، UNDP، ,UN WOMEN و UNHCR گردهمایی آموزش جهانی 2015 را در اینچئون کره جنوبی در...
جایگزینی موضوع کمیته ملی اجرای سند برنامه آموزش 2030 به جای کمیته ملی آموزش برای همه (EFA)یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین­ المللی، برنامه آموزش2030 است. دراین برنامه سازمان علمی، آموزشی، فرهنگی ملل متحد یونسکو با همراهی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف بانک جهانی، UFPA، UNDP، ,UN WOMEN و UNHCR گردهمایی آموزش جهانی 2015 را در اینچئون کره جنوبی در سال 2015 سازماندهی نمودند. بیش از 1600 شرکت کننده از 160 کشور، ازجمله بیش از 120 وزیر (آموزش و پرورش)، روسا و اعضای هیئت­ های نمایندگی، روسای آژانس ­ها و مسئولان سازمان ­های چندجانبه و دوجانبه، و همچنین نمایندگانی از جامعه مدنی، حرفه­ های مرتبط آموزشی، جوانان، و بخش خصوصی، بیانیه "اینچئون" برای آموزش 2030 را که نمایانگر دیدگاهی نوین نسبت به آموزش در 15 سال آتی است، تصویب نمودند. درکره جنوبی مجدداً بر دیدگاه جنبش جهانی آموزش برای همه به عنوان مهمترین تعهد ابراز شده نسبت به آموزش در دهه­ های اخیر که به پیشرفت چشمگیر در آموزش کمک نمود، تاکید شد. همچنین دیگربار بر دیدگاه و اراده سیاسی منعکس شده در عهد نامه های متعدد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر که حق آموزش و ارتباط متقابل آن با دیگر حقوق بشری را تصریح می نماید، صحه گذاشته شد.

درنشست اینچئون کره جنوبی با حضور وزرای آموزش و پرورش، توافق نامه "مسقط" که از طریق مشاوره های گسترده منطقه ای و جهانی تدوین و در اجلاس جهانی "آموزش برای همه" (EFA) 2014 تصویب گردید و اهداف آموزشی پیشنهادی کارگروه آزاد اهداف توسعه پایدار (SDG ها) یادآوری گردید.

بیانیه اینچئون با اذعان به پیشرفت های حاصل از اهداف EFA از سال 2000 و اهداف توسعه هزاره (MDG ها) مرتبط با آموزش و نیز تجربیات حاصل، و با بررسی چالش های باقی مانده و آگاهی از دستور کار و چارچوب عملیاتی پیشنهادی آموزش 2030 و اولویت ها و راهبردهای آتی آن برای دستیابی به اهداف خود تصویب گردید. در تنظیم این سند که وزرای آموزش (آموزش و پرورش و آموزش عالی و تحقیقات وفناوری و بعضا فرهنگ و تربیت و معارف) کشورها مشارکت داشتند، موارد ذیل در قالب بیانیه تصویب گردید:

وزیر آموزش و پرورش در اجلاس جهانی "آیچی ناگویای" ژاپن (آموزش، محور توسعه پایدار ) و اجلاس جهانی آموزش در اینچئون کره جنوبی (آموزش با کیفیت نگاه به آینده و یادگیری مادام العمر) حضورداشتند.

بر این اساس و وجود سابقه قبلی آموزش برای همه 2015 که در آموزش و پرورش تشکیل شده بود وزارت آموزش و پرورش تقاضای تشکیل کمیته ملی 2030 در وزارت مذکور را ارایه نمود که در جلسه مورخ 21 /6 /1395 هیئت وزیران به تصویب رسید.

   
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون