کد خبر: ۸۹۵
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شماره مصوبه : ۵۱۹۰۴/۷۸۲۵۰
بر اساس تبصره 14 در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 /10 /1388 به دولت اجازه داده می ‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا ها و ...
الزام وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها و شرکت های دولتی نسبت به تامین 20 درصد برق مصرفی ساختمان های خود از انرژی های تجدیدپذیر

الف - وزارت نیرو پیشنهادهایی را در راستای حمایت از تولید انرژی های نو با تأکید بر ضرورت افزایش سهم تولید برق از نیروگاه های تجدید پذیر ارسال نمود

ب- همچنین وزارت مزبور با ارسال نامه مورخ 16 /2 /1394 و در راستای استفاده از انرژی های تجدید پذیر، حفظ محیط زیست، تشویق دستگاه های دولتی به صرفه جویی در مصرف انرژی، محدودیت در منابع سوخت های فسیلی و حمایت از بخش خصوصی، پیشنهاد جدیدی را با عنوان "الزام وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادها و شرکت های دولتی نسبت به تامین 20 درصد برق مصرفی ساختمان های خود از انرژی های تجدیدپذیر" برای سیر مراحل بررسی ارایه نمود.

ج - پیشنهادهای وزارت نیرو درکمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مطرح و ضمن تأیید مشکلات مالی سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر و عدم بازگشت هزینه های انجام شده در صنعت برق کشور با توجه به محدویت منابع مالی دولت مقرر شد، هر دو پیشنهاد وزارت نیرو با عناوین "افزایش سهم تولید برق از نیروگاه های تجدید پذیر" و "الزام وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادها و شرکتهای دولتی نسبت به تامین 20 درصد برق مصرفی ساختمان های خود از انرژی های تجدیدپذیر" در جلسه مورخ 6 /4 /1395 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مطرح و متن پیشنهادی جدید و مورد تایید کمیسیون جهت سیر مراحل تصویب به هیئت وزیران ارسال گردد .

براین اساس متن پیشنهادی جدید و مورد تایید کمیسیون در جلسه مورخ 28 /6 /1395 هیئت وزیران مطرح وبه تصویب رسید.


 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون