کد خبر: ۸۴۲
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
شماره مصوبه : ۵۰۲۴۳/۷۳۶۷۱
وزارت ورزش و جوانان ضمن اشاره به حکم بند (11) قانون الحاق بندهای قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ‌- مصوب 1376- مبنی بر "شمول فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی"، فدراسیون موتورسواری و...
اصلاح آیین نامه شناسایی حفظ و صیانت از خودروهای تاریخی (کلاسیک)
 وزارت ورزش و جوانان ضمن اشاره به حکم بند (11) قانون الحاق بندهای قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ‌- مصوب 1376- مبنی بر "شمول فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران در فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی"، فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران را جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی معرفی نموده و با توجه به ماده (1) اساسنامه فدراسیون‌های و‌رزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر " فدراسیون‌های و‌رزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده می‌شوند مؤسسات عمومی غیردو‌لتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که بر اساس مشی و اصول و‌رزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح در هر رشته و‌رزشی تشکیل می‌شوند"، فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی را به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح در زمینه موتورسواری و اتومبیل‌رانی معرفی نموده که تنها مرجع مورد تأیید فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) می‌باشد. همچنین امور مربوط به خودروها و موتورسیکلت‌های قدیمی و کلاسیک نیز بر عهده کمیته کلاسیک فدراسیون یادشده می‌باشد.

از طرفی با اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و فرسوده بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری «آیین‌نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی (کلاسیک)» (موضوع تصویب‌نامه شماره 27001 /44398 مورخ 8 /2 /1389 ) به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. بر اساس ماده (2) آیین‌نامه یادشده " کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (رییس)، حفاظت محیط زیست، تربیت بدنی (کمیته کلاسیک فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی)، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنایع و معادن به منظور شناسایی مصادیق خودروهای تاریخی و اتخاذ تدابیر هماهنگ برای حفظ و صیانت از آنها تشکیل می‌شود. دبیرخانه کارگروه مذکور در کانون یادشده مستقر می‌شود".

بنابراین وزارت ورزش و جوانان با وجود اینکه طبق ماده (3) اساسنامه فدراسیون‌های و‌رزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، امور مرتبط با خودروها اعم از خودروهای تاریخی در حیطه وظایف فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی می‌باشد، لکن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ریاست کارگروه شناسایی خودروهای تاریخی را بر عهده دارد و دبیرخانه کارگروه نیز در کانون جهانگردی و اتومبیلرانی متعلق به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مستقر می‌باشد. پیشنهاد اصلاح «آیین‌نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی (کلاسیک)» (موضوع تصویب‌نامه شماره 27001 /44398 مورخ 8 /2 /1389 هیئت محترم وزیران) را برای سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت محترم وزیران ارایه نمود، و پس از طرح و بررسی در کمیسیون زیربنایی ، صنعت و محیط زیست با اعمال اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت و سپس در جلسه مورخ  1395/6/14 هیئت وزیران آیین نامه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی به تصویب رسید

   
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون