کد خبر: 8292
تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 فروردين 1400 - 12:13
>>

موضوعات مورد بررسی

- ضوابط اجرايي تبصره (2) ماده (18) قانون حفاظت از خاك.

- لايحه اصلاح ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.

- تعيين فهرست اولويت­هاي صنعتي با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادل بخشي منطقه­اي.