کد خبر: 8274
تاریخ انتشار: يکشنبه 15 فروردين 1400 - 14:14
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58671/2081
تاریخ ابلاغ: 1400/01/15
با ابلاغ دولت، مجوز اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول مندرج در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، صادر شد.
اخذ عوارض گمرکی کالاهای وارداتی براساس مأخذ مندرج در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ 8 فروردین 1400، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در قانون امور گمرکی، بر مبنای قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول مندرج در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام کند.

این تصمیم با هدف تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی، نهاده های تولید (مواد اولیه واحدهای تولیدی، مواد واسطه ای، تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با تولید) و لزوم رعایت حقوق مکتسبه صاحبان کالا، اتخاذ گردید.

downlod
آخرین مصوبات