کد خبر: 8273
تاریخ انتشار: يکشنبه 15 فروردين 1400 - 13:56
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58644/156672
تاریخ ابلاغ: 13/12/27
با ابلاغ دولت، سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی افزایش یافت.
افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند 1399 و به استناد قانون پولی و بانکی کشور، با پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.

بر این اساس، سرمایه بانک مرکزی به مبلغ 63 هزار و 395 میلیارد ریال رسید.

downlod
آخرین مصوبات