کد خبر: 8269
تاریخ انتشار: يکشنبه 15 فروردين 1400 - 13:25
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 58149/1044
تاریخ ابلاغ: 1400/01/10
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، وزارت امور خارجه مجاز شد نسبت به فروش زمین متعلق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا اقدام نماید.
صدور مجوز فروش زمین سفارت ایران در آنکارا

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 16 اسفند 1399، به وزارت امور خارجه اجازه داده دادند نسبت به فروش زمین متعلق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، موسوم به زمین فارابی، به مساحت (955) مترمربع، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

downlod
آخرین مصوبات