کد خبر: 8268
تاریخ انتشار: يکشنبه 15 فروردين 1400 - 13:07
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58123/156664
تاریخ ابلاغ: 13/12/27
دولت مجوز خرید شش دستگاه خودروی مورد نیاز استانداری اردبیل از محل اعتبارات استانی را صادر کرد.
صدور مجوز برای خرید خودروهای مورد نیاز استانداری اردبیل

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند 1399، با توجه به نیاز استانداری اردبیل به تقویت ناوگان خودرویی فرمانداری های استان در راستای انجام مأموریت های محوله و نظارت مستمر بر امور سیاسی، امنیتی، اجتماعی، عمرانی، مدیریت بحران و کنترل و فرماندهی مراحل امدادرسانی، با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص خرید تعداد شش خودروی داخلی از محل اعتبارات مصوب استانی برای استانداری فوق موافقت کرد.

downlod