کد خبر: 8264
تاریخ انتشار: يکشنبه 15 فروردين 1400 - 11:56
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58480/156667
تاریخ ابلاغ: 1399/12/27
با موافقت هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی مجاز شد به منظور احداث آبگذرهای آزادراه میانگذر دریاچه ارومیه با عنوان «مشارکت در احداث آزادراه تبریز - ارومیه» تا سقف سه هزار و 500 میلیارد ریال نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اقدام نماید.
 اجراي عمليات آبگذرهاي آزادراه ميانگذر درياچه اروميه از محل اعتبارات منابع عمومي و ساير منابع قانون بودجه سنواتي

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 27 اسفند 1399 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، به این وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) اجازه داد جهت احداث آبگذرهای آزادراه میانگذر دریاچه ارومیه به نسبت کل سهم 100 درصد منابع مالی از محل منابع بودجه عمومی و سایر اعتبارات مصوب بودجه سنواتی با عنوان مشارکت در احداث آزادراه تبریز - ارومیه تا سقف سه هزار و 500 میلیارد ریال نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

downlod