کد خبر: 8263
تاریخ انتشار: يکشنبه 15 فروردين 1400 - 11:52
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58351/156678
تاریخ ابلاغ: 1399/12/27
هیئت وزیران به بانک مرکزی به عنوان متولی استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذی نفع واحد) اجازه داد به موجب قانون مالیات های مستقیم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده نماید.
مجوز به بانک مرکزی برای دسترسی به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 27 اسفند 1399 به پیشنهاد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز کرد از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

downlod