کد خبر: 8240
تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 فروردين 1400 - 12:16
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58561/1025
تاریخ ابلاغ: 1400/01/01
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، به وزارت ورزش و جوانان اجازه داده شد نسبت به بهره برداری بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری در بخش کارزان شهرستان سیروان در استان ایلام جهت احداث سالن ورزشی، اقدام کند.
صدور مجوز بهره برداری از اراضی واقع در استان ایلام جهت احداث سالن ورزشی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 16 اسفند 1399، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با صدور مجوز به وزارت ورزش و جوانان برای بهره برداری از منافع میزان مساحت 6 هزار مترمربع از اراضی ملی قابل واگذاری واقع در روستای چشمه پهن و چشمه رشید، بخش کارزان شهرستان سیروان در استان ایلام، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سامان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی، جهت احداث سالن ورزشی موافقت کردند.

downlod
آخرین مصوبات