کد خبر: 8239
تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 فروردين 1400 - 11:52
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58490/156704
تاریخ ابلاغ: 13/12/28
با ابلاغ دولت، مصوبه مربوط به اصلاح مواد (35) و (36) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و کتاب مقررات صادرات و واردات 1400 اصلاح شد.
ابلاغ مصوبه مربوط به اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ 24 اسفند 1399، با هدف دگراظهاری در گمرکات و فراهم نمودن بستر لازم جهت رصد آنها در زمان ثبت سفارش و ترخیص، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اصلاح مواد (35) و (36) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موافقت کرد.

اصلاحات تعرفه ای مندرج در مصوبه مذکور شامل تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (357) ردیف تعرفه همراه با تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات مربوط به برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات است که از ابتدای فروردین سال 1400 قابل اجرا خواهد بود.

downlod
آخرین مصوبات