کد خبر: 8238
تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 فروردين 1400 - 11:34
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58411/156680
تاریخ ابلاغ: 13/12/27
با امضای معاون اول رئیس جمهور، تصویب نامه مربوط به تنقیح مصوبات حمل و نقل ریلی ابلاغ شد.
تنقیح مصوبات مربوط به حمل و نقل ریلی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند 1399، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به حمل و نقل ریلی (راه آهن) موافقت کرد.

مصوبه تنقیحی در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) با همکاری وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) تهیه و تدوین شده و در آن، تمامی مصوبات هیئت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل (138) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی در موضوع «حمل و نقل ریلی» از ابتدای دوران مقرره گذاری در کشور تاکنون شناسایی و در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی با اجرا»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان» دسته بندی شده است.

downlod
آخرین مصوبات