کد خبر: 8221
تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 اسفند 1399 - 10:04
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58442/155367
تاریخ ابلاغ: 1399/12/26
با ابلاغ دولت، صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398، تأیید شد.
تأیید صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش منتهی به سال مالی 1398

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ 24 اسفند 1399، پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1399، به تصویب رسید.

دولت همچنین سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 انتخاب کرد.

downlod
آخرین مصوبات