کد خبر: 8219
تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 اسفند 1399 - 09:48
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58443/155365
تاریخ ابلاغ: 1399/12/26
با امضای معاون اول رئیس جمهور، صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398، به تأیید دولت رسید.
دولت صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند منتهی به سال مالی 1398 را تأیید کرد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 اسفند 1399، به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 را تأیید کرد.

همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 انتخاب شد.

downlod
آخرین مصوبات