کد خبر: 8206
تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 اسفند 1399 - 11:07
کد پیشنهاد: 58634
تاریخ پیشنهاد: 1399/12/21
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/12/25
باتوجه به تصمیم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخصوص سرمایه گذاری در اجراي طرح جمع آوری و بازیافت گازهای مشعل (فلر) میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (نفت شهر- سومار) در شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه با مشارکت بخش غیردولتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متن پیشنهادی مربوط را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد مشاركت بخش غيردولتی در جمع‌آوری و بازيافت گازهای مشعل ميادين شركت نفت مناطق مركزی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تبصره هفتم الحاقی بند الف ماده (3) قانون اجرای سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه دوم ماده دو این قانون و در چهارچوب قانون تاسیس و اساسنامه آن سازمان‌ها، با رعایت سقف تعیین‌شده در مورد سهم بازار مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه دوم باشد و مازاد بر سقف تعیین‌شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداری واگذار شود.

در این راستا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس تجارب حاصل از مشارکت در مدیریت و اجرای پروژه‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، در نظر دارد در سرمایه‌گذاری و اجراي طرح جمع آوری و بازیافت گازهای مشعل (فلر) میادین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (نفت شهر-سومار) در استان کرمانشاه (شهرستان قصرشیرین) به ظرفیت 12 میلیون فوت مکعب در روز و با مبلغ سرمایه‌ کل به میزان
 6480 ميليارد ريال با بخش غیردولتی مشارکت نماید.

به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت متن پیشنهادی مربوط برای صدور مجوز لازم را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.