کد خبر: 8193
تاریخ انتشار: شنبه 23 اسفند 1399 - 16:05
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57944/152536
تاریخ ابلاغ: 1399/12/23
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه «احداث واحدهاي ميان دستي و پايين دستي پتروشيمي با سرمايه گذاري بخش خصوصي، تعاوني براي انتقال پروپيلن توليدي به داخل كشور» را ابلاغ کرد.
ابلاغ آیین نامه «احداث واحدهاي ميان دستي و پايين دستي پتروشيمي با سرمايه گذاري بخش خصوصي، تعاوني براي انتقال پروپيلن توليدي به داخل كشور»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ 17 اسفند 1399، آیین نامه «احداث واحدهاي ميان دستي و پايين دستي پتروشيمي با سرمايه گذاري بخش خصوصي، تعاوني براي انتقال پروپيلن توليدي به داخل كشور» با هدف ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران این صنعت با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول/ پروپیلن به تصویب رسید.

مطابق این آیین نامه و نظر به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولید در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و با هدف انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با اولویت رفع نیاز داخلی و کاهش واردات مشتقات آن، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و احداث تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد اقدام می کند.

همچنین نحوه بهره‌برداری، تعمیرات، بازسازی و حفاظت فیزیکی از خطوط انتقال، تأسیسات و مخازن اختصاصی و تاسیسات بارگیری پروپیلن در انتهای خط انتقال از تاریخ شروع بهره‌برداری به صورتی که هیچ گونه هزینه مالی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحمیل نگردد، تعیین می‌شود.

علاوه بر این، به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران طرح‌های پایین دستی، در تعیین نرخ خدمات انتقال و ذخیره‌سازی پروپیلن در تأسیسات مذکور که توسط شرکت پتروشیمی ایجاد می‌شود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری منظور نخواهد شد.

همچنین مطابق آیین نامه مزبور، صنایع مشمول تخفیف پلکانی (موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) عبارتند از واحدهای تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی که با هدف ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید در محصولات میانی و نهایی، مواد اولیه مورد نیاز این واحدها را تأمین کنند.

علاوه بر این، تخفیف پلکانی به معنای اعمال تخفیف در قیمت خوارک‌های گاز و مایع مصرفی صنایع تولیدکننده مواد پایه (بالادستی) پتروشیمی به شرط تأمین خوراک تولیدکنندگان محصولات میانی و نهایی و به منظور توسعه زنجیره ارزش می‌باشد. این صنایع به نسبت میزان سهم خود در تأمین خوراک و بر حسب محل استقرار واحدهای مراحل اول تا سوم تکمیل زنجیره ارزش محصول در مناطق عادی یا کمتر توسعه یافته، از تخفیف پلکانی در قیمت مصوب خوراک گاز و خوراک مایع برخوردار خواهند شد.

ضمنا واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولید کننده الفین (MTP/MTO) را تأمین می‌کنند، مشمول تخفیف معادل 30 درصد در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی خود متناسب با میزان تأمین خوراک واحد تولید الفین مربوط می‌شوند، اعم از اینکه تولیدکنندگان متانول یا الفین در مناطق کمتر توسعه یافته باشند یا نباشند.

downlod