کد خبر: 8183
تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 اسفند 1399 - 12:04
>>

موضوع مورد بررسی:

- الزام دستگاه هاي اجرايي به مستندنگاري و ثبت تصويري طرح ها و پروژه هاي مهم كشور

- آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران