کد خبر: 8178
تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 اسفند 1399 - 11:57
>>

موضوعات مورد بررسی:

- لایحه مدیریت بدهی های عمومی

- تامين اجراي ماده (38)  قانون تامين اجتماعي موضوع: صيانت از حقوق اجتماعي كاركنان شاغل در عمليات مقاطعه كاري، تكاليف و تعهداتي براي واگذارندگان كار، مقاطعه كاران و سازمان تامين اجتماعي

- صدور مجوز ترخيص قطعي ماشين آلات ورود موقت پيمانكار چيني  و آزاد سازي تضامين منطقه يك پروژه آزاد راه تهران شمال

- صدور مجوز ترخيص قطعي خودروهاي خارجي منوط به انتقال مالكيت خودروها از پيمانكاران پروژه هاي پارس جنوبي به شركت بهره بردار (مجتمع گاز پارس جنوبي) موضوع: بند (2) تصويب نامه شماره 26725/ت 48462 ه مورخ 1393/03/11