کد خبر: 8165
تاریخ انتشار: يکشنبه 17 اسفند 1399 - 15:18
نوع مصوبه: تصویب نامه
کد پیشنهاد: 57982/148576
تاریخ پیشنهاد: 1399/12/17
با ابلاغ مصوبه دولت، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است، برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
پذیرش هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای سال 1397 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه 13 اسفند 1399 هیئت وزیران، به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، مصوب شد هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب شود.

downlod
آخرین مصوبات