کد خبر: 8163
تاریخ انتشار: يکشنبه 17 اسفند 1399 - 14:24
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 56020/148581
تاریخ ابلاغ: 1399/12/17
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (500) تُن (لنج تجاری) ابلاغ شد.
ابلاغ مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (500) تُن

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 13 اسفند 1399، به پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (18) آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (500) تُن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها، مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (500) تُن (لنج تجاری) را ابلاغ کرد.

به موجب این مصوبه و در راستای ساماندهی شناورهای سنتی و ترغیب دارندگان شناورهای جایگزین شونده با کاربری تجاری، مزایایی شامل تخفیف سود بازرگانی برای کالای تجاری، بهره مندی از مزایای مندرج در آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (500) تُن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها، بهره مندی از مزایای مربوط به نرخ فروش سوخت و... در نظر گرفته می شود.

downlod
آخرین مصوبات