کد خبر: 8161
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 14:45
کد پیشنهاد: 58545
تاریخ پیشنهاد: 1399/11/29
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/12/05
بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور تجمیع اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه های مشمول آيين نامه اجرايي بند (خ) ماده (87) قانون برنامه ششم درخصوص چگونگي بازنشستگی پیش از موعد فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاه های موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران‌ در ردیف بودجه وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و همچنین پیش بینی اعتبار لازم برای مشمولان شاغل در بخش خصوصی مندرج در این آیین نامه،‌ پیشنهاد اصلاح آیین نامه مزبور را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد اصلاح  آيين نامه اجرایی نحوه بازنشستگی پیش از موعد فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های اجرایی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق بند (خ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه که به موضوع چگونگي بازنشسته شدن فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاه هاي اجرايي می پردازد، کلیه این افراد می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون فوق، کلیه دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مشتمل بر کلیه وزارت خانه ها،‌ سازمان ها،‌ دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و ملی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند یا قسمتی از بودجه آن ها توسط دولت تامین می شود و ...) مکلفند هزینه های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه گر، از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه گر واریز نموده و مدارک را برای برقراری مستمری بازنشستگی به صندوق مذکور ارسال نمایند.

 همچنین استفاده از مزایای این آیین نامه در خصوص بیمه شدگان شاغل در دستگاه­های موضوع بند (ب) ماده (2) قانون جامع (مشتمل بر دستگاه ها، ‌سازمان ها، شرکت ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تامین اجتماعی و قوانین خاص هستند) منوط به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می باشد.

ولی از آنجایی که در ماده مذکور برای شاغلان بخش های غیر دولتی، هیچ مرجع و دستگاه خاصی به عنوان مسئول و متولی پرداخت هزینه های سنوات ارفاقی تعیین نشده و تنها به عنوان «دستگاه های مربوط» اکتفا شده است، صندوق های بازنشستگی و فرزندان و همسران شهدا برای برخورداری از تسهیلات این آیین نامه، پیگیر اجرای آیین نامه و پرداخت هزینه های سنوات ارفاقی به صندوق فوق از بنیاد شهید به عنوان «دستگاه مربوط» هستند.

این امر در حالی است که نه تنها بنیاد شهید بر عدم مسئولیت خود بابت اجرای این ماده تاکید داشته، بلکه عقیده دارد به موجب بند (ص) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها... که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد.

 بنابراین از آنجایی که ایجاد تعهد مازاد بر بودجه، خلاف و مغایر بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه می باشد، لذا به منظور رفع مشکل موجود، بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشنهاد اصلاح آیین نامه مزبور را به هیئت دولت ارائه نموده است.

بر این اساس،‌ بنیاد شهید پیشنهاد نموده تا اعتبارات مربوط به اجرای ماده (4) این آیین نامه، در ذیل ردیف جداگانه اعتبارات وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی پیش بینی و تامین شود، همچنین دولت مکلف شود در بودجه سنواتی، اعتبار لازم برای پرداخت هزینه های سنوات ارفاقی به مشمولان شاغل در بخش های خصوصی این آیین نامه را در ردیف بودجه وزارت خانه، تأمین و تخصیص نماید.

گفتنی است پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.