کد خبر: 8160
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 13:15
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه ساماندهي ايجاد، ثبت و اعلام فهرست تشكلهاي اقتصادي كشور، موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.

- درخواست سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي - ارس درخصوص افزايش محدوده تردد خودرو با پلاك ارس به شعاع حداقل 200 كيلومتري.

- آيين نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي- خصوصي.

- لايحه انتزاع شبكه هاي زير ساختي مادر مخابراتي، موضوع: حوضچه ها، داكت ها و ساب داكت ها و متعلقات مربوط از شركت مخابرات ايران و واگذاري مالكيت آنها به شركت ارتباطات زيرساخت.

- اختصاص مبلغي از حساب ذخيره ارزي  براي افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي.