کد خبر: 8158
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 13:13
>>

موضوع مورد بررسی

- آئين نامه سازماندهي و استفاده از ظرفيت تشكل هاي مردمي نيروهاي جهادي و داوطلب و بخش خصوصي درمديريت بحران به استناد بند (ذ)و(ژ) ماده(9) قانون مديريت بحران كشور.