کد خبر: 8157
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 13:13
کمیسیون های هیئت دولت >> امور اجتماعی و دولت الکترونیک >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

- مستثني شدن نيروهاي مشمول مصوبه مورخ 1358/09/17 شوراي انقلاب شاغل در پست هاي سازماني با سطوح كارشناس مسئول و بالاتر...  .

- لايحه استفساريه ماده (106) قانون كار جمهوري اسلامي ايران.