کد خبر: 8155
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 13:11

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون هواي پاك، موضوع تعیین سن فرسودگی وسایل نقیله موتوری.

- آيين نامه اجرايي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي.