کد خبر: 8149
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 13:28
در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه اصلاح شد.
اصلاح آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و  اختيارات و نحوه عملكرد  انجمن هاي  صنفي و كانون هاي مربوطه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران با هدف رفع موانع توسعه مشارکت «انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی» در کانون های مافوق و جلب همکاری «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران» در اعمال نظارت های قانونی بر تشکیل تشکل های کارفرمایی، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، درصورت تشکیل کانون استانی در سطح  یک حرفه یا صنعت خاص  دست کم  در 10 استان، کانون سراسری همان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن های صنفی عضو از استان مربوط پذیرفته و به «کانون هماهنگی کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور» تغییر می یابد و یا درصورت عدم وجود کانون سراسری، کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص می توانند ابتدائاً  نسبت به تاسیس کانون هماهنگی مورد اشاره اقدام کنند. انجمن هایی که عضو کانون استان ها هستند نمی توانند عضو کانون سراسری باشند.

حداقل تعداد مورد نیاز از نمایندگان عضو مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، برای عضویت در هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان، بنابه پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان، با در نظر داشتن فراوانی و تعداد تشکل های حرفه و صنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج می شود. این نسبت در کانون کارگری استان به گونه ای خواهد بود که حداقل دوپنجم (که از چهار نفر کمتر نخواهد بود) از اعضای اصلی هیئت مدیره از بخش صنعت، انتخاب شوند.

كانون هاي عالي انجمن هاي صنفي کارگري و كارفرمايي كشور (كانون عالي کارگران و كارفرمايان كشور) توسط نصف بعلاوه یک كانون هاي استانی انجمن هاي صنفي کارگري و كارفرمايي، طبق اساسنامه  کانون عالی ذیربط تأسیس مي شود.

همچنین انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فرا استانی است، می توانند حسب مورد به عضویت کانون عالی کارگران و کارفرمایان  درآیند.

تا زمانی که در یک استان کانون کارگری و کارفرمایی استان تأسیس نشده باشد، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی همان استان حسب مورد می توانند ضمن عضویت در کانون عالی ذیربط، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور معرفی نمایند.

در مواردی که کانون کارگری استان تاسیس شده و دارای اعتبار است، علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره آن که در مجامع عمومی کانون عالی کارگران کشور دارای حق رای هستند، انجمن های صنفی کارگری عضو کانون استانی نیز می توانند مطابق اساسنامه کانون عالی، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده که دارای حق راًی می باشند، انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران کشور معرفی نمایند.

نظارت بر انتخابات تشكل هاي کارگری فراتر از یک استان و عالی موضوع اين آيين نامه، بر عهده وزارت  تعاون، كار و رفاه  اجتماعي خواهد بود و در خصوص تشكل هاي کارگری كه حوزه فعاليت آنها در محدوده يك استان باشد، با واحد تعاون، كار و رفاه  اجتماعي استان مربوط است.

همچنین نظارت بر انتخابات تشکل های کارفرمایی استانی، فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بطور مشترک برعهده وزارت  تعاون، كار و رفاه  اجتماعي و کانون عالی کارفرمایان خواهد بود و در سطح استان نیز بر عهده واحد تعاون، كار ورفاه  اجتماعي  و کانون عالی و کانون کارفرمایان همان استان است.

ثبت تشکل های موضوع این آیین نامه بر اساس حوزه فعالیت آنها، حسب مورد برعهده وزارت وزارت  تعاون، كار و رفاه  اجتماعي و واحدهای تعاون، كار و رفاه  اجتماعي استان ذیربط است.

 

** تعیین تکلیف فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، مصوب کرد فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین شده در بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یاد شده در وزارت نیرو و شرکت های دولتی زیرمجموعه آن قابل پرداخت است.

به موجب بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخش هاي سوختگي و مراقبت هاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد كار با مواد سمي، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيئت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.

 

** تصویب آیین نامه «ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی»

هیئت وزیران با هدف شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، تسهیل در فرآیند استعلام محکومیت های مالی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (116) قانون برنامه ششم توسعه موضوع «ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی» را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، قوه قضائیه مکلف است سامانه یاد شده را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم علیهم و اسناد لازم الاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیت های مالی اشخاص از سامانه برای بهره‏ برداران ممکن باشد.

اطلاعات مربوط به محکومیت های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی مشخصات محکوم علیه یا بدهکار، مرجع صادرکننده رأی یا اجراییه، نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی، موضوع (در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی) و وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا باشد.

قوه قضاییه همچنین مکلف است ظرف شش ماه پس از پیاده سازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی نماید و آن دسته از دستگاه های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین نامه را در اختیار دارند، مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای مورد نیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق اپراتورهای مجاز برای اجرای این آیین نامه فراهم نماید.

استعلام صرفاً در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره برداران صورت می‌گیرد. قوه قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت و مکلف است زمینه دسترسی بهره برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.

استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت مکانیزه و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه ای انجام می شود و در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.

هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می شود.

 

** اصلاح آیين‌نامه اجرايي تعيين ارزيابي تجربه پيمانكار

هیئت وزیران به منظور اهتمام هرچه بیشتر به تشخيص هاي كارشناسي و مديريتي دستگاه مناقصه‌گزار و جلوگیری از سوءاستفاده‌ احتمالي برخي متصديان و انحراف ارزيابي كيفي از اهداف قانوني، ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت نیرو، آیين نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات درخصوص تعيين ارزيابي تجربه پيمانكار را اصلاح کرد.

پیش بینی سازوکار حمایتی لازم برای پیمانکاران آسیب دیده از مشکلات ناشی از تحریم و تدارک سازوکار لازم برای شرایط بحرانی، از دیگر دلایل اصلاح این آیین نامه به شمار می رود.

به موجب اصلاحیه مذکور، در قراردادهايي كه به دليل تعهد حمل، نصب، احداث، بهره‌برداري، نگهداري يا تعميرات نيازمند فعاليت مؤثر برنده مناقصه در اماكن و تأسيسات مناقصه‌گزار است، نیازمند گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاري، صادرشده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برای استعلام ارزیابی است؛ مگر آنكه به تصريح گزارش شناخت يا به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام مناقصه گزار، تأمين ايمني اماكن و تأسيسات با واحد ذيصلاح ديگري باشد.

همچنین در ارزيابي توان مناقصه گران براي قراردادهاي مشاركت عمومي و خصوصي(تهيه فهرست سرمايه‌گذاران داراي توان) بايد معيارهايی از قبیل توان مالي متقاضي، (مثل دارا بودن توان تأمين 20 درصد هزينه‌هاي پيش از بهره‌برداري در مواعد پيش‌بيني‌شده)، دانش و تجربه‌ در زمينه سرمايه‌گذاري،، نظام تضمين كيفيت بهره‌برداري، احداث، ساخت، بهسازي يا توسعه حسب مورد و داشتن حسن سابقه در سرمايه‌گذاري يا ديگر بخشهاي قرارداد حسب مورد لحاظ شود.

ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در 10 سال گذشته تعیین می شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد. درخصوص ارزيابي حُسن سابقه در كارهاي قبلي، میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در 10 سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.

 

** پذیرش هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای سال 1397 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

با موافقت هیئت وزیران، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آن ها واگذار شده حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.