کد خبر: 8146
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 اسفند 1399 - 15:13
کد پیشنهاد: 58566
تاریخ پیشنهاد: 1399/12/08
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/12/11
معاونت حقوقی رئیس جمهور بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست، پیشنهاد واگذاری 500 متر مربع از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در بخش 9 روستای گالیکش استان گلستان را به منظور احداث ساختمان محیط بانی روستای لوه، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد واگذاری اراضی واقع در استان گلستان برای احداث ساختمان محیط بانی روستای لوه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در اجرای ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، درخواست سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص «واگذاری 500 مترمربع از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در بخش 9 روستای گالیکش استان گلستان برای احداث ساختمان محیط بانی روستای لوه» توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.

بر همین اساس، معاونت حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد نموده بهره برداری از منافع حاصل از واگذاری اراضی مذکور با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صرفاً جهت احداث ساختمان محیط بانی روستای لوه، در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

همچنین در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برعهده دارند و با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره برداری بعدی از محدوده، منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

downlod