کد خبر: 8143
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 اسفند 1399 - 11:44
کد پیشنهاد: 58561
تاریخ پیشنهاد: 1399/12/06
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/12/09
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت ورزش و جوانان مبنی بر واگذاری شش هزار مترمربع از اراضی یک پلاک ثبتی در شهرستان سروان استان ایلام به منظور احداث سالن ورزشی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست تامین اراضی جهت احداث سالن ورزشی در شهرستان سروان استان ایلام

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت ورزش و جوانان به منظور احداث سالن ورزشی، متقاضی واگذاری شش هزار مترمربع از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در روستای چشمه پهن و چشمه رشید بخش کارزان شهرستان سروان استان ایلام شده است.

بر همین اساس، معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای ماده 7 آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی و تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، درخواست این وزارت را که توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی بررسی و مورد تایید قرار گرفته، به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است درخواست مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.