کد خبر: 8141
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 اسفند 1399 - 11:07
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58535/144712
تاریخ ابلاغ: 1399/12/01
با ابلاغ دولت، «آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» اصلاح شد.
ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 اسفند 1399، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص «آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران»، اصلاحات لازم در این خصوص را اعمال کرد.

downlod
آخرین مصوبات