کد خبر: 8136
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 اسفند 1399 - 10:07
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58524/144405
تاریخ ابلاغ: 1399/12/10
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص تخصیص اعتبار برای تأمین سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ابلاغ شد.
تخصیص اعتبار برای تأمین سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ 6 اسفند 1399 و در اجرای تبصره ماده (3) قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، مبلغ 500 میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه ای برای تأمین سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اختصاص یافت.

دولت همچنین صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را موظف کرد گزارش عملکرد این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزرات کشور ارسال نماید.

لازم به ذکر است، مطابق قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هریک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، براساس ضوابط مقرر در این قانون، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می گیرند.

downlod
آخرین مصوبات