کد خبر: 8133
تاریخ انتشار: شنبه 9 اسفند 1399 - 10:53
کد پیشنهاد: 58499
تاریخ پیشنهاد: 1399/11/15
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/11/25
وزارت آموزش و پرورش به منظور ایجاد انگیزه برای كاركنان شاغل در حوزه سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور و نیز جذب نیروهای جدید، پیشنهاد تسری فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌های پزشكي قانوني، انتقال خون ايران، دامپزشكي و زندان‌ها و اقدامات تربيتي به كاركنان آموزش و پرورش استثنايي كشور را به هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد اعمال فوق‌العاده خاص برای كاركنان آموزش و پرورش استثنايی كشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» از تاريخ لازم‌الاجرا شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (اول فردودین 1388) مطابق مواد 78 و 127 این قانون، كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل مذكور و ساير موارد پرداخت براي دستگاه‌های مشمول، لغو و ممنوع شد، ممنوعيتی که شامل كاركنان شاغل در حوزه سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور و موجب لغو امتيازات خاص كاركنان مذكور شد.

از آنجایی که توان‌بخشی و تعليم و تربيت كودكان و دانش آموزان با اختلالات روانی و عاطفی، معلولان حسي حركتي و چند معلوليتي از اهمیت بسزایی برخوردار است، همواره تلاش می شود تا با تخصیص سهمیه استخدامی در راستای جذب نیروی متخصص برای این بخش اقدام شود، ولی این موضوع به جهت فقدان امتياز خاص يا مشوق‌های ويژه، در کنار شرایط سختی کار این حوزه، موجب شده تا نه تنها سهمیه‌های استخدامي مورد استقبال قرار نگیرد، بلکه به لحاظ سختی شغلي و شرايط خاص خدمت و زمينه فرسودگي جسمي و رواني كاركنان شاغل، نگرانی از خروج و نگهداشت آنان را نیز بوجود آورده است.

بنابراین در راستاي اتخاذ راهكارهاي برون رفت از مشكل مذكور و ايجاد انگيزه جذب نيروي انساني و نگهداشت تمامي نيروهاي شاغل در آموزش و پرورش استثنايي، متناسب با بند 3 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پروش (ابلاغی مقام معظم رهبری) و مفاد راهکارهای 10 و 12 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد نموده تا فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌های پزشكي قانوني، انتقال خون ايران، دامپزشكي و زندان‌ها و اقدامات تربيتي به كاركنان آموزش و پرورش استثنايي كشور نیز تسری یابد.

گفتنی است، این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.

downlod