کد خبر: 8132
تاریخ انتشار: شنبه 9 اسفند 1399 - 10:47
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58509/143092
تاریخ ابلاغ: 1399/12/06
هیئت وزیران تصویب نامه مربوط به واگذاری سهام برای متناسب‏ سازی دریافتی های بازنشستگان و مستمری‏ بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای‏ مسلح را اصلاح کرد.
اصلاح مصوبه واگذاری سهام برای متناسب‏ سازی دریافتی های بازنشستگان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 3 اسفند 1399 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب نامه مربوط به واگذاری سهام برای متناسب ‏سازی دریافتی های بازنشستگان و مستمری ‏بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای‏ مسلح را که به منظور ایجاد ظرفیت صدوراسناد تسویه خزانه نوع دوم موضوع قانون بودجه سال 1399 کل کشور برای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است، اصلاح کرد.

بر اساس این اصلاحیه، دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری موضوع ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور پس از کسر مبلغ قابل اقدام، با واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت توسط سازمان خصوصی سازی به ارزش تقریبی و تا سقف 168 هزار میلیارد ریال، تأدیه و مبلغ ارزش برآوردی مربوط به سه شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری از رقم "(000ر120)" به رقم "(000ر108)" اصلاح می‌شود.

همچنین درصد سهام مربوط به شرکت های فوق، به تناسب اصلاح مبلغ واگذاری مربوط، توسط سازمان خصوصی‌سازی و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح و در فرآیند واگذاری اعمال خواهد شد.

downlod
آخرین مصوبات