کد خبر: 8129
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 12:57
>>

موضوعات مورد بررسی

- لايحه قانون حفاظت از زمين هاي كشاورزي و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حريم شهرها و روستاها.

- لايحه اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها.