کد خبر: 8123
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 12:54
>>

موضوع مورد بررسی

- آیين نامه سازماندهي و استفاده از ظرفيت تشكل هاي مردمي نيروهاي جهادي و داوطلب و بخش خصوصي درمديريت بحران به استناد بند (ذ) و (ژ) ماده (9) قانون مديريت بحران كشور.