کد خبر: 8119
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 12:50
>>

موضوعات مورد بررسی

- اصلاح عبارتي تصويب نامه هاي موضوع: انعقاد توافق و موافقت نامه هاي بين الملل در حوزه فرهنگي.

- نامه سازمان اسناد و كتابخانه ملي درخصوص دو سامانه حافظه ملي و سنا ( سامانه نشريات ايران ) و درخواست اتصال آنلاين تمامي كتابخانه هاي كشور  به شبكه كتابخانه هاي كشور .