کد خبر: 8117
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 12:49
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون هواي پاك.

- آئين نامه نحوه تامين نگهداري و هماهنگي تجهيزات و ماشين آلات در مديريت بحران.