کد خبر: 8111
تاریخ انتشار: سه شنبه 5 اسفند 1399 - 17:24
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58241/142168
تاریخ ابلاغ: 1399/12/05
دولت مصوبه مربوط به تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم را برای اجرا در سال 1399 ابلاغ کرد.
تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک در سال 1399

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ 29 بهمن 1399، دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم را برای اجرا در سال 1399، معادل 27 درصد ارزش معاملاتی املاک تعیین کرد.

گفتنی است، به موجب تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم، در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع ماده مذکور مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي‌گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده می باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي‌ربط به تصويب هيئت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد.

downlod