کد خبر: 8102
تاریخ انتشار: يکشنبه 3 اسفند 1399 - 13:07
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58502/139753
تاریخ ابلاغ: 1399/12/02
هیئت وزیران به منظور ارج نهادن به کوشش سازمان امور مالیاتی کشور در وصول به موقع درآمدهای مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 1399 كل كشور، سازمان مذکور را از شمول ماده (19) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور مستثنی کرد.
تصویب اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 29 بهمن 1399 با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی کشور از شمول ماده (19) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور موافقت کرد.

بر این اساس، یک تبصره به ماده مذکور اضافه شد که به موجب آن، اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1399، از شمول مفاد ماده یاد شده مستثنی بوده و قابل هزینه کرد تا سقف مصوب است.

downlod
آخرین مصوبات