کد خبر: 8085
تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 بهمن 1399 - 11:34
>>

موضوع مورد بررسی

- آئين نامه سازماندهي و استفاده از ظرفيت تشكل هاي مردمي نيروهاي جهادي و داوطلب و بخش خصوصي درمديريت بحران به استناد بند (ذ)و(ژ) ماده(9) قانون مديريت بحران كشور.