کد خبر: 8066
تاریخ انتشار: يکشنبه 26 بهمن 1399 - 09:37
کد پیشنهاد: 58494
تاریخ پیشنهاد: 1399/11/15
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/11/25
وزارت آموزش و پرورش در تازه ترین پیشنهاد خود و در راستای اجرایی شدن بند «ث» ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه، خواستار اختصاص مبلغی از حساب ذخیره ارزی برای افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی شده است.
اختصاص اعتبار از حساب ذخیره ارزی برای افزایش ایمنی و مقاوم سازی فضاهای پرورشی و ورزشی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب بند «ث» ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت های پروژه های نیمه تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.

بر همین اساس و با توجه به مطالبه جامعه مدنی بر تأمین فضاهای آموزشی ایمن برای دانش آموزان کشور و نیز با عنایت به بند «ج» ماده (6) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد اختصاص اختصاص سهم اعتبار پیش بینی شده در قوانین مذکور برای ایمن سازی فضاهای آموزشی و پرورشی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون مراحل بررسی و تصویب را در کمیسیون اقتصاد دولت طی می کند.