کد خبر: 8055
تاریخ انتشار: سه شنبه 21 بهمن 1399 - 13:08
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي ماده (34) قانون احكام دائمي توسعه كشور، موضوع آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.

- آیين نامه نحوه تامين نگهداري و هماهنگي تجهيزات و ماشين آلات در مديريت بحران.